• Sponsoring Bij D.S.O.

  Een sport en sponsors zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder sponsoring geen handbalsport. Sport vormt een belangrijk onderdeel in het sociaal bestaan. Onze sponsors dragen eraan bij dat wij als verenging deze sociale rol kunnen invullen en de leden met plezier kunnen laten handballen. 

  De sponsoring van Handbalvereniging DSO geeft ons de mogelijkheid onze ambities waar te kunnen maken. Voor wat hoort wat, daarom proberen we als club waar mogelijk  onze sponsoren te helpen door o.a. zoveel als mogelijk naamsbekendheid uit te dragen. 
  Onze vereniging beidt verschillende vormen van sponsoring aan, zoals bijvoorbeeld:

  Lidmaatschap Vrienden van DSO                         Wedstrijdbal                       Reclamebanners

  Team(shirt) sponsoring                                       Website/Clubblad               Evenementen/clinics

  Sponsorkliks                                                      Grote Club Actie

  Als u meer wilt weten over de mogelijkheden of de kosten dan kunt u contact opnemen met onze sponsorcommissie: sponsorcommissie@dsohandbal.nl

 • Onze Club Sponsoren

 • Onze Shirt en/of broek Sponsoren

 • Onze Banner Sponsoren