• Lid worden?

  Let op: voordat we je kunnen inschrijven, dien je een vrijwilligerstaak aan te geven, zonder vrijwilligers kan de vereniging niet functioneren! Maak een keuze uit: trainer, coachen team/kantinecommissie/sponsorcommissie/technische commissie/activiteitencommissie/materiaalcommissie.  Dit kunt u aangeven bij het kopje opmerkingen bij de inschrijving.

  Handbal kan al gespeeld worden van de leeftijd 5-6 jaar.

  De verschillende leeftijdscategorieën die door het NHV (Nederlands Handbal Verbond) zijn vastgesteld, vindt u onder het kopje: contributie.

  De lidmaatschapsbijdrage, zoals onder het kopje contributie is vermeldt, is gedurende het gehele jaar verschuldigd (dus 12 maanden). Ook indien men tijdens het lopende seizoen (eerder) opzegt, dient de volledige contributie voor dat jaar voldaan te worden, mede doordat de vereniging voor een vol jaar o.a.  contributie aan de bond verschuldigd is. In tegenstelling tot vele andere sportverenigingen betaal je geen administratiekosten bij aanmelding.

  Een lid bij D.S.O. krijgt een spelershirt en broek in bruikleen. Een handbal en sokken dienen zelf te worden aangeschaft. Bij sponsor Reus Sport kan dit worden aangeschaft, zij weten welke bal en sokken gebruikt dienen te worden. D.S.O. lidmaatschap biedt hier voordeel op.  De keuze en kleuren van het tenue staat vast. Elk team krijgt een teamtas van de vereniging.

  D.S.O. speelt vanaf seizoen 2016/2016 in een blauw Hummel shirt met bijpassend zwart Hummel broekje (model is bekend bij Reus Sport). De sokken zijn ook van Hummel, wit, met blauwe chevrons. Voor de traingingen wordt de aanschaf van een eigen handbal gevraagd.  Ook hierover kan Reus Sport advies geven. 

  Aan het einde van het seizoen, worden de tenues (shirts en broekjes) weer ingezameld en gecontroleerd op gebreken of onvolledigheid. Indien er iets ontbreekt, of dusdanig beschadigd is, waardoor het onbruikbaar is, zullen de kosten voor vervanging door het betreffende team voldaan moeten worden. Dit zal hoofdelijk berekend worden.

  Lijkt handbal je leuk en wil je lid worden? schrijf je hieronder dan in, klik op het kopje: aspirant aanmelden en vul je gegevens in.  Vergeet niet aan te geven welke vrijwilligerstaak u zou willen uitvoeren. Er wordt dan contact met u opgenomen.

  Je kunt natuurlijk ook eerst een aantal gratis proeftraingingen meedoen.  Heb je nog vragen? Mail dan naar onze secretaris: secretaris@dsohandbal.nl

   

 • Hieronder vinden jullie het knopje DOWNLOADS. Onder dit knopje vinden jullie alle informatie van onze club. o.a. Het huishoudelijk Reglement, de Statuten en regels over sportiviteit en respect, Ieder lid die zich bij D.S.O. inschrijft, gaat akkoord met de afspraken die in de downloads te vinden zijn.

  Downloads.....

 • D.S.O. Club tenue

 • Reserve Shirt
 • HUMMEL / REUS SPORT teamkleding pagina
 • De contributie zal per kwartaal automatisch door de penningmeester worden afgeschreven via de door de leden afgegeven machtiging. Er is een besluit genomen dat automatische afschrijving een verplichting is.

  Er zijn echter uitzonderingen voor leden die geen automatische afschrijving willen afgeven. Er is bijvoorbeeld een mogelijk het gehele jaarbedrag eenmalig zelf over te maken, waarbij de betaling dan wel voor 1 juli bij de penningmeester binnen moet zijn. Bij latere betaling worden er administratiekosten per lid in rekening gebracht. Een andere wijze van betaling contributie (anders dan een automatische incasso per kwartaal) kan schriftelijk worden aangevraagd bij het bestuur. Samen met het bestuur zullen er betalingsafspraken worden gemaakt.

  Deel van de inkomsten gaat naar de bondscontributies van het NHV, naar huur van zalen en accomodatie om te spelen en te trainen. De contributie is per leeftijdscategorie verschillend.  Het contributie seizoen loopt van 1 juni t/m 31 mei.

  De planning voor het innen van de contributie is:

  Kwartaal 1 = rond 26 Juli van het betreffende seizoen

  Kwartaal 2 = rond 26 Okober van het betreffende seizoen

  Kwartaal 3 = rond 26 Januari van het betreffende seizoen

  Kwartaal 4 = rond 26 April van het betreffende seizoen

  Het IBAN nummer van handbalvereninging D.S.O. is: NL11INGB 0002210355

  Informatie Contributie Bedragen

 • Opzeggen van het lidmaatschap

  We hopen uiteraard dat je vele jaren lid blijft bij DSO, maar mocht je toch je lidmaatschap willen opzeggen, dan dien je dit schriftelijk, met opgave van reden, voor 1 april, voorafgaand aan het nieuwe seizoen te laten geschieden. Het algemene E-mail adres van de vereniging kan gebruikt worden. Je krijgt een schriftelijke bevestiging van de opzegging van onze secretaris.

  Indien er niet voor 1 april schriftelijk opgezegd wordt bij onze secretaris, zal de volledige contributie voor dat komende seizoen in rekening worden gebracht. Het contributie jaar (seizoen) van D.S.O. loopt van 1 juni t/m 31 mei.

  Een voorbeeld: DSO lid zegt lidmaatschap op 15 Januari (vóór 1 April) in een jaar op, hij/zij is nog lid tot 31 mei van dat jaar en betaald  tot 31 mei contributie. (ben je korter dan 12 maanden DSO lid, betaal je de volle 12 maanden voor beeindiging van het lidmaatschap). 

  E-mail voor schriftelijk opzeggen:  info@dsohandbal.nl

 • Jeugdfonds Sport Fonds Den Helder

 • Heb of ken je een kind dat (weer) graag bij ons op de club wil komen handballen, maar is de contributie een probleem? D.S.O. werkt samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds betaalt de contributie en de benodigde spullen als je tijdelijk of langdurig weinig inkomen hebt. Als je een uitkering hebt, zzp'er bent met te weinig opdrachten of als je als gevolg van bijvoorbeeld de coronacrisis geldzorgen hebt: het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan je helpen!

   Meer weten ?

  zie  https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/den-helder-sport/

  JSF Coördinator Marianne Mensink is te bereiken via e-mail: denhelder@jeugdfondssport.nl