• We kunnen weer langzaam aan handbal gaan denken. 
  Per 29 April a.s. is er een versoepeling maatregelen Coronavirus en handbal van kracht.

  Wat bekent dit voor DSO ?
  Inmiddels hebben we veel overleg achter de rug, met NHV, de Gemeente, Het bestuur, de kantine commissie en de TC. Samen hebben we een protocol uitgerold hoe we de versoepelende maatregelen v.w.b. handbal binnen DSO gaan invullen.

  Hoe trainen, hoeveel trainen, wanneer trainen, max personen op veld, maatregelen aan de accommodatie tijdens en na de training, etc. etc.

  Dit alles moet over onze leden en de vrijwilligers beheersbaar en onder controle zijn om de gezondheid van een ieder te borgen.

  Op onze website bij menugroep VERENIGING - Onder de subpagina (spel)regels en meer, een  link naar het specifieke protocol. In het protocol staan algemene maatregelen, maar ook specifieke maatregelen voor het Bestuur, De trainers en begeleiders, de sporters en de ouders van de sporters.  We starten met de groep jeugd t/m 12 en de jeugd groep van 13 t/m 18.  Helaas mogen de senioren nog niet handballen.

  HET IS BELANGRIJK DAT JULLIE DIT PROTOCOL VOOR 29 APRIL 2020 LEZEN !!!

  Premier Rutte vroeg de verenigingen ook om niet leden zo veel als mogelijk erbij te betrekken, die intentie is er zeker bij DSO, maar we gaan eerst alleen met de DSO trainen. We willen graag na een week evalueren, eventueel bijsturen, om zeker te zijn dat een ieder veilig kan handbal trainen.

  LET OP:  begin deze week volgt nog een training schema met teams, tijden en begeleiding.

  Mochten jullie vragen hebben, stel jullie vragen per email aan dso@handbal.nl . We proberen snel te reageren en waar nodig actie te nemen. 

  We focussen ons nu op lekker weer te starten met handballen vanaf 29 april aanstaande.

  Sportieve Groet, namens onze vrijwilligers:


  Robert Boltendal
  Voorzitter