• Highlights - Contributie
  • Contributie

    De contributie peildatum is 31 december van het lopende bondsjaar. 

    De contributie wordt per automatische incasso geind (per kwartaal), tenzij anders met Bestuur schriftelijk is overeen gekomen.

    Voor het seizoen 2019-2020 (per 1 juni 2019 tot 1 juni 2020) hanteren we de volgende contributie tarieven: