• Contributie

    De contributie peildatum is 31 december van het lopende bondsjaar. 

    De contributie wordt per automatische incasso geind (per kwartaal), tenzij anders met Bestuur schriftelijk is overeen gekomen.

    Voor het seizoen 2021-2021 (per 1 juni 2021 tot 1 juni 2022) hanteren we de volgende contributie tarieven:

  • Lidmaatschap
  • Huishoudelijk reglement D.S.O.
  • Statuten D.S.O.
  • NHV Contributies